Disclaimer

De website infofyto.nl wordt gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (hierna NVF).

De NVF probeert ervoor te zorgen dat de informatie op infofyto.nl klopt en begrijpelijk is. Om de informatie op te stellen, gebruikt de NVF onder meer de monografieën (plantbeschrijvingen) van ESCOP, de Europese wetenschappelijke coöperatie voor fytotherapie en van EMA, de European Medicines Agency (zie ook het colofon).

Alle informatie die de NVF via het internet verspreidt is met zorg samengesteld. De NVF zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. NVF aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.