Ginkgo bij dementie: evidence-based

18 december 2023
Ginkgo bij dementie: evidence-based

Ginkgo bij dementie: evidence-based volgens deskundigen

De Asian Clinical Expert Group on Neurocognitive Disorders heeft de literatuur bij behandeling van dementie met ginkgo-extract kritisch beoordeeld. De twintigkoppige expertgroep bestond uit neurologen, geriaters, psychiaters en een apotheker. De literatuur die de groep beoordeelde bestond uit vier meta-analyses gepubliceerd tussen 2014 en 2018 en negen multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde studies gepubliceerd tussen 1996 en 2014. Bij de studies waren in totaal 2862 patiënten betrokken met de diagnose ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie of milde cognitieve beperkingen. Op één na waren alle onderzoeken dubbelblind en placebogecontroleerd. Het onderzochte ginkgo-extract betrof het gepatenteerde bladextract EGb761.

Ginkgo aanvullende therapie bij dementie

Op basis van het beschikbare klinische bewijs concludeerde de groep dat ginkgo op zichzelf gebruikt kan worden of als aanvullende therapie op de standaardbehandelingen acetylcholinesteraseremmers en memantine. Het is daarbij belangrijk om voldoende tijd te gunnen om de effecten van het ginkgo-extract duidelijk te laten worden. De aanbevolen dosering is op basis van de beschikbare gegevens 240 mg/dag. Deze dosis geeft een werkzaamheid die vergelijkbaar is met de gangbare behandeling van dementie, waaronder verbeteringen in cognitie, gedrags- en psychologische symptomen van dementie en dagelijks functioneren.

De experts geven aan dat het ginkgo-extract ingezet kan worden wanneer patiënten de bijwerkingen van acetylcholinesteraseremmers of memantine niet kunnen verdragen, of wanneer deze medicatie geen resultaat geeft. Er werd geen bewijs voor preventie gevonden; gebruik van ginkgo lijkt dementie dus niet te kunnen voorkomen.

Veiligheid

De literatuur gaf aan dat ginkgo goed verdragen werd en geen algemeen verhoogd risico op bloedingen gaf. Wel gaven de deskundigen de aanbeveling om specifieke patiënten met een hoge hoeveelheid microbloedingen in de hersenen te waarschuwen voor een mogelijk verhoogd risico op bloedingen. Ginkgo geeft ook geen interacties bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmedicijnen (anticoagulantia) of bloedplaatjesaggregatieremmers.

Conclusie

De expertgroep ziet een belangrijke rol voor het ginkgo-extract, als opzichzelfstaande of aanvullende behandeling van milde cognitieve beperkingen en vormen van dementie, vooral wanneer patiënten geen baat hebben bij de standaardbehandelingen met acetylcholinesteraseremmers of NMDA-antagonisten zoals memantine. Er is sterk bewijs dat de werkzaamheid van het ginkgo-extract EGb761 vergelijkbaar is met de standaardbehandelingen als het gaat om verbetering van cognitie, gedrag en het vermogen om de activiteiten van het dagelijks leven vol te houden in patiënten met alzheimer en vasculaire dementie.

Ginkgo-extract lijkt het algehele risico op bloedingen niet te verhogen, en er is geen bewijs van interactie met bloedplaatjesaggregatieremmers en anticoagulantia bij jonge, gezonde vrijwilligers. Het is echter onduidelijk hoe nauwkeurig deze gegevens kunnen worden geëxtrapoleerd naar oudere patiëntenpopulaties met meerdere chronische aandoeningen (comorbiditeiten).

Lees hier het hele artikel >>